დაგვიკავშირდით: 322 000230

ნიუტონის სკოლა

სკოლის მისიაა მოსწავლეების შესაძლებლობების აღმოჩენა და მათი მომზადება წარმატებული მომავლისთვის. სკოლის მიზანია მოსწავლეებს ადრეული ასაკიდანვე განუვითაროს დამოუკიდებლად და კრიტიკულად აზროვნების უნარი.

ფრესქული

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა განკუთვნილია სკოლამდელი ასაკის 5-6 წლის ბავშვებისთვის. პროგრამის მიზანია განავითაროს ბავშვი გონებრივად და ფიზიკურად, მოამზადოს ის სკოლისთვის.

IB პროგრამა

ნიუტონის სკოლა გთავაზობთ საერთაშორისო ბაკალავრიატის, IB-ის სამივე პროგრამას: დაწყებითი საფეხურის პროგრამას (PYP), საბაზო საფეხურის პროგრამასა (MYP) და სადიპლომო პროგრამას (DP).